Showing all 7 results

TỔ YẾN THƯỢNG HẠNG

Yến Rút Lông Nguyên Chất Cao Cấp

5,000,000

YẾN SÀO HŨ

YẾN SÀO HỦ BABY

80,000

YẾN SÀO HŨ

YẾN SAO HỦ LỚN

150,000

YẾN SÀO HŨ

YẾN SÀO HỦ NHỎ

120,000
4,000,000

YẾN SÀO NGUYÊN CHẤT

YẾN SÀO TƯƠI

650,000
3,500,000